Camera obscura, dírková komora, nebo také pinhole…

x

Dirkoma S90

Svitkový film 120
Formát negativu 6 x 9
Obrazová vzdálenost 40 mm
Clonové číslo 140

x