Camera obscura, dírková komora, nebo také pinhole je nejstarší způsob promítání reálného obrazu který byl znám už v antice. Později hojně používám malíři pro věrné zachycení perspektivy a proporcí. Tento jednoduchý princip snímání obrazu je v dnešní době příjemným úníkem z všude přítomné digitální fotografie.
Obrázky uchované v tomto případě na svitkový film bez nutnosti jakékoli elektroniky, optiky či složiých mechanických částí jsou sice v dnešním měřítku technicky nedokonalé, ale jejich analogové kouzlo, dlouhé expozice a jemné podání světla vytvářejí určitou snovou atmosféru která dokáže vnímavého diváka vtáhnout do nitra snímku.

x

Dirkoma S90

Svitkový film 120
Formát negativu 6 x 9
Obrazová vzdálenost 40 mm
Clonové číslo 140

x